Danh sách Hội Đoàn, Giáo Hội, Đoàn Thể, Tổ Chức Zürich
 GĐPT-THIỆN TRÍ – THỤY SỸ
   Website
 Đội bóng chuyền người Việt Nam – Volleyzuerich
   Website