Danh sách Hội Đoàn, Giáo Hội, Đoàn Thể, Tổ Chức Genève

  Làng Việt
     Route de Veyrier 228
     1255 Veyrier
     …..
    http://www.LangViet.ch
    Info@LangViet.ch

  Hướng Việt
     ……..
     1200 Genève
     …..
    www.huongviet.ch
    huongviet@gmail.com

  Cộng Đoàn Công Giáo Genève
     Điên thư BP
     1200 Genève
     ++41 (0)22 349 16 18

  Hội Bảo Trợ Thiếu Nhi Việt Nam (ASEV)
     15, ch. Etienne-Chennaz
     1226 Thônex – Suisse
     Ông Nguyễn Duy Quân
     ++41 (0)22 349 55 19
  Hội Tuổi Xanh
     Rue de l’Athénée 31
     1206 Genève

     ++41 (0)22 321 72 88
     www.tuoi-xanh.com      quytuoixanh@yahoo.com
   Association Sao Mai
     Case postale 4
     1226 Thônex
     …..
    http://saomaisuisse.com
    assosaomai@yahoo.fr
  Liên Hội Nhân Quyề Việt Nam tại Thụy Sĩ
     Điên thư
     1200 Genève
     ….
  COSUNAM
     CP 353
     1211 Genève 17
     http://www.cosunam.ch