Danh sách Hội Đoàn, Giáo Hội, Đoàn Thể, Tổ Chức Lausanne
Hội Cựu Quân Nhân VNCH
   1000 Lausanne
   ++41 (021)

 Hội Người Việt Quốc Gia
   Case postale 88
   1001 Lausanne
  
Điên thư
   www.hoi-nguoivietquocgia-lausanne

 Chùa Linh Phong
   24, Chemin des Vignes
   1024 Ecublens
  
++41 (0)21 691 21 04

 Giáo Hội Cơ Ðốc
   CP 28
   1000 Lausanne
   Điện thư
   www.protestant-vietnam.org
   Quí vị có thắc mắc gì về niềm tin Cơ Đốc thì quí vị có thể đặt câu hỏi hoặc cho biết ý kiến trong
  
FORUM của web site Giáo Hội.

 Association Maison Chance Suisse
   Case Postale 5201
   1003 Lausanne
   +41 79 457 41 13
   suisse@maison-chance.org
   www.maison-chance.org

 Lớp Tiếng Việt Lausanne
   Nguyễn Thanh Tuấn &
   Lê Phương Thảo
 
   Rue de Lausanne 75
   1030 BUSSIGNY

   Tél. privé : 021 / 701.01.65
   Tél. prof. : 021 /693.40.36
   Natel : 079 / 477.19.34

   thanhtuan.nguyen@epfl.ch